நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

வெள்ளி, 20 டிசம்பர், 2013

பெருந்துறை மகாராசா கல்லூரித் தமிழ் இணையப் பயிலரங்கம்பெருந்துறை மகாராசா கல்லூரியில் நடைபெற்ற தமிழ் இணையப் பயிலரங்கம் மாலை 4 மணியளவில் நிறைவுக்கு வருகின்றது. பயிலரங்கத்தின் காட்சி

கருத்துகள் இல்லை: