நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

சனி, 7 ஜூன், 2008

திருநெல்வேலிக் கருத்தரங்கம் படங்கள்...

மாவட்ட ஆட்சியர் திரு.கோ.பிரகாஷ் இ.ஆ.ப. அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்றல்
 
அரங்கில் பார்வையாளர்கள்
 
பேராசிரியர் தொ.பரமசிவன்

கருத்துகள் இல்லை: