நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

சனி, 7 ஜூன், 2008

திருநெல்வேலி - இணையத்தில் வளர்தமிழ் கருத்தரங்கம் படங்கள்...


கருத்தரங்க மேடையில் முனைவர் தொ.பரமசிவன், நாக. கணேசன், காசி

கருத்துகள் இல்லை: