நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

சனி, 16 செப்டம்பர், 2023

வயல்வெளிப் பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ள முனைவர் மு. இளங்கோவன் நூல்கள்

 1.  மாணவராற்றுப்படை (1990)
 2.   பனசைக்குயில் கூவுகிறது (1991)
 3. அச்சக ஆற்றுப்படை (1992)
 4. மராட்டியர் ஆட்சியில் தமிழகமும் தமிழும் (1994)
 5. விடுதலைப் போராட்ட வீரர் வெ. துரையனார் அடிகள்(1995)
 6. பாவலர் முடியரசனாரின் தமிழ்த்தொண்டு(1996)
 7. இலக்கியம் அன்றும் இன்றும் (1997)
 8. மணல்மேட்டு மழலைகள் (1997)
 9. வாய்மொழிப் பாடல்கள் (2001)
 10. பாரதிதாசன் பரம்பரை (2001)
 11. பழையன புகுதலும் (2002)
 12. அரங்கேறும் சிலம்புகள்(2002)
 13. பொன்னி பாரதிதாசன் பரம்பரை (2003)
 14. பொன்னி ஆசிரியவுரைகள் (..) (2004)
 15. நாட்டுப்புறவியல் (2006)
 16. அயலகத் தமிழறிஞர்கள் (2009)
 17. கட்டுரைக் களஞ்சியம்(2013)
 18. செவ்விலக்கியச் சிந்தனைப் புதையல்(2013)
 19. இணையம் கற்போம்(2016)
 20. தொல்லிசையும் கல்லிசையும் (2019)
 21. இசைத்தமிழ்க் கலைஞர்கள் நோக்கீட்டு நூல் (2022)
வயல்வெளிப் பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ள நூல்களைப் பெறுவதற்குத் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய தொடர்பு எண்: + 91 9442029053
மின்னஞ்சல்: muetamil@gmail.com

v'

கருத்துகள் இல்லை: