நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

வெள்ளி, 16 மே, 2014

பண்ணாராய்ச்சி வித்தகர் குடந்தை ப. சுந்தரேசனாரின் தமிழ் இசைப்பணிகள் குறித்த ஆய்வை ஊக்கப்படுத்திய இந்து- தமிழ் நாளிதழுக்கு நன்றி.நாள்: 16.05. 2014 புதுவை பதிப்பு

கருத்துகள் இல்லை: