நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

சனி, 9 மார்ச், 2013

மதனகல்யாணி அவர்களின் சிலப்பதிகாரம் பிரெஞ்சுமொழியாக்கம்
செவாலியே விருதுபெற்ற மதனகல்யாணி அவர்கள் புதுச்சேரியில் இருந்தபடி அமைதியாகத் தமிழ்ப்பணியாற்றி வருகின்றார். சிலப்பதிகாரத்தின் கதையைப் பிரெஞ்சுமொழியில் இளம் மாணவர்களும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் படத்துடன் நூலாக வழங்கியுள்ளார். கண்ணைக்கவரும் அச்சும், விளக்கப்படங்களும் சிறப்பாக உள்ளன. பிரெஞ்சுமொழிக்காரர்களுக்குச் சிலப்பதிகாரத்தை அறிமுகப்படுத்தும் அரிய முயற்சி. அம்மா மதனகல்யாணி அவர்களுக்குப் பாராட்டுகள்.

நூலின் விலை 150. உருவா

நூல் கிடைக்குமிடம்:
.மதனகல்யாணி,
19. குபெர் தெரு. இராசீவ்காந்தி நகர்.
புதுச்சேரி - 605011,இந்தியா

கருத்துகள் இல்லை: