நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

வெள்ளி, 15 மார்ச், 2013

தமிழ் இணையப் பயிலரங்கக் காட்சிகள்


                                  தமிழ் இணையப் பயிலரங்கம்- பங்கேற்பாளர்கள்

 தமிழ் இணையப் பயிலரங்கம்- பங்கேற்பாளர்கள்
கோவில்பட்டி வெங்கடசுவாமி கல்லூரியின் தமிழ் இணையப்பயிலரங்கம் காலை 10 மணிக்குச் சிறப்பாகத் தொடங்கியது…..

கருத்துகள் இல்லை: