நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி, 2009

அறிஞர் பி.எல்.சாமி அவர்களின் நூல்கள்

அறிஞர் பி.எல்.சாமி அவர்கள் புதுச்சேரியில் இ.ஆ.ப.அதிகாரியாகப் பணிபுரிந்தவர்கள், புதுவை அரசின் பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாகப் பணியாற்றியவர்.சங்கநூல்களில் ஆய்வு நிகழ்த்தி அரிய நூல்கள் பலவற்றைத் தமிழுக்கு வழங்கியவர்கள்.புதுவை அரசின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட மாகே பகுதியில்(மேற்குக் கடற்கரைப்பகுதி) இவர் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த பொழுது பழந்தமிழ் அரசனான நன்னன் பற்றிய செய்திகளைக் களப்பணியாற்றித் தமிழுலகுக்கு வழங்கியவர்.நன்னன் பற்றிய இவர் ஆய்வு குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்.மேலாய்வுக்கு வழிவகுக்கும் தரத்தன.

விழுப்புரத்தை அடுத்த கீழ்வாளை ஊரில் உள்ள பழங்காலப் பாறை ஓவியங்களை அனந்தபுரம் கிருட்டிணமூர்த்தியுடன் இணைந்து வெளியுலகுக்குக் கொண்டுவந்தவர்.இவர் இயற்றிய நூல்களின் பட்டியலை முதற்கண் வழங்குகிறேன்.அடுத்த பதிவுகளில் இவரின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு இணைப்பேன்.இவர் நூல்கள் கழகப் பதிப்பாகவும் வெள்ளையாம்பட்டு சுந்தரம் அவர்களின் சேகர் பதிப்பகம் வழியாகவும் வெளிவந்துள்ளன.பி.எல்.சாமி அவர்களின் மறைவு தமிழுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பாகும்.

பி.எல்.சாமியின் படைப்புகள்(1967-2002)

01,சங்க இலக்கியத்தில் செடி கொடி விளக்கம்,1967,மே
02.சங்க இலக்கியத்தில் விலங்கின விளக்கம்,1970,ஆகத்து
03.தாய்த் தெய்வ வழிபாடு,1975,செப்தம்பர்
04.சங்க இலக்கியத்தில் புள்ளின விளக்கம்,1978,மே
05.சங்க நூல்களில் மீன்கள்,1976,மே
06.சங்க நூல்களில் மணிகள்,1990,டிசம்பர்
07.Common Names and Myths of the Flora and Fauna in Dravidian and Indo-Aryan Languages,1980,டிசம்பர்
08.இலக்கியத்தில் அறிவியல்,1981,மே
09.சங்க இலக்கியத்தில் விந்தைப்பூச்சி,1981,டிசம்பர்
10.சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியற் கலை,1981,டிசம்பர்
11.இலக்கிய ஆய்வு,1982,டிசம்பர்
12.தமிழ் இலக்கியத்தில் நாட்டார் பண்பாடு,1983,டிசம்பர்
13.தமிழ்நாட்டில் சிந்துவெளி எழுத்தோவியம்,1984,டிசம்பர்
14.சங்க நூல்களில் முருகன்,1991,ஏப்ரல்
15.சங்க நூல்களில் செடி கொடிகள்,1991,டிசம்பர்
16.சங்க நூல்களில் மரங்கள்,1992,டிசம்பர்
17.சங்க நூல்களில் உயிரினங்கள்,1993,டிசம்பர்
18.அறிஞர் பி.எல்.சாமியின் ஆய்வுக்கட்டுரைகள்,2002,டிசம்பர்

கருத்துகள் இல்லை: