நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

வியாழன், 20 ஜனவரி, 2011

தமிழ் இணைய அறிமுகம்

புதுச்சேரி பாரதிதாசன் அரசு மகளிர் கல்லூரியில் தமிழ் இணைய அறிமுக வகுப்பு நண்பகல் 12.30 மணிக்குத் தொடங்கியது. இரண்டு மணி வரை தமிழ் இணையத்தின் பல்வேறு பயன்பாடுகள் வளர்ச்சிகளை விளக்கி வருகின்றேன்.

கருத்துகள் இல்லை: