நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

வியாழன், 11 மார்ச், 2010

புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் தமிழ் இணையம் அறிமுகம்

புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் பயன்பெறும் வகையில் தமிழ் இணையம் அறிமுக நிகழ்வு இரண்டு நாள் நடைபெற்றது.இதில் தமிழ்த்தட்டச்சு,தமிழ்த்தளங்கள்,விக்கிப்பீடியா உள்ளிட்டவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.விரிவான செய்திகள் பின்னர் இடுவேன்.

கருத்துகள் இல்லை: