நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

வெள்ளி, 14 செப்டம்பர், 2012

அஞல் கடித்தால் டெங்குக் காய்ச்சல் !!


நன்றி: அந்திமழை

அந்திமழை மாத இதழில் அரிய தமிழ்ச்சொற்களை அறிமுகம் செய்து மொழி ஆர்வலர்களுக்குப் பழைய சொற்களைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை உண்டாக்க வேண்டும் என்று அதன் ஆசிரியர் ஒரு வாய்ப்பைத் தந்தார். அதற்காக மாதந்தோறும் சில தமிழ்ச் சொற்களை அறிமுகம் செய்ய உள்ளேன். அந்த வகையில் கீழ்வரும் சொற்கள் அந்திமழை இதழில்(ஆகத்து-செப்டம்பர்) அறிமுகம் ஆயின.ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் நான்கு சொற்கள் விடையாகத் தரப்பட்டிருக்கும். உரிய பொருத்தமான சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான சொற்களைச் சரியாக அடையாளம் கண்டால் அதற்குரிய மதிப்பெண்ணை நீங்களே வழங்கி உங்களை ஊக்கமூட்டிக்கொள்ளலாம். விடை தேவை என்றால் அடியில் கண்டு மகிழலாம். இதழாசிரியர்களுக்கு நன்றி.


1. அக்கு: காணி, பகுதி, துண்டு, நிலம்,
2. காழ்: விதை, மரத்தின் உள் வயிரம், தண்டு, பட்டை
3. அகணி: இலை, நார், தழை, தண்டு
4. அகப்பா: கொடி, வாயில், மதில், காவல்மரம்
5. அகலம்: முகம், மார்பு, தலை, கை
6. அகன்றில்= பறவை, குருவி, ஆண் அன்றில், மரங்கொத்தி
7. அகுட்டம்= கடுகு, மிளகு, சீரகம், மஞ்சள்
8. அகைமம்= புல்லுருவி, தழை, செடி, சருகு
9. கொங்கை= இதழ், மார்பு, முலை, தொடை
10. அங்காப்பு= சத்தம்போடுதல், வாய்திறத்தில், வாய்மூடல், பேசுதல்,
11. அங்கை=, முழங்கை, வெறுங்கை, விரல். உள்ளங்கை
12. துப்பு= வீரம், மறம், வலிமை, ஆற்றல்
13. அசர்= தலைப்பொடுகு, பேண், ஈறு, சீழ்
14. அசுணம்= பறவை, விலங்கு, நீர்வாழ் உயிரி, பயிர்வகை
15. அசோகம்= முள், ஒருவகை மரம், பூ, செடி,
16. அஞ்சுகம்= புறா, நத்தை, கிளி, குயில்
17. அஞல்= மூட்டைப்பூச்சி, பூராண், கொசு, பல்லி
18. அட்டாலி= சின்னவீடு, மாடிவீடு, கூரைவீடு, குச்சுவீடு
19. அட்டு= சர்க்கரை, இனிப்பு, கற்கண்டு, வெல்லம்
20. அடவி= புதர், காடு, தோப்பு, அருவி
21. அடிசில்= குழம்பு, சோறு, பொறியல், கூட்டு
22. மடையன்= தின்பவன், பரிமாறுபவன், சமைப்பவன், பார்ப்பவன்
23. அடைகாய்= சுண்ணாம்பு, வெற்றிலைப்பாக்கு, சீவல், புகையிலை
24. அண்ணாந்தாள்= சுதந்திரம், தண்டனை, விடுதலை, வழக்கு
25. அணைகயிறு= சாட்டைக்கயிறு, பால்கறக்கும்போது மாட்டின் பின்காலில் கட்டும் கயிறு, தாலிக்கயிறு, சவுக்கு,

விடைகள்: 1. துண்டு 2. மரத்தின் உள்வயிரம் 3. நார் 4. மதில்,5=மார்பு 6. ஆண் அன்றில் 7. மிளகு 8. புல்லுருவி 9. முலை 10. வாய்திறத்தல் 11. உள்ளங்கை 12. வலிமை 13. தலைப்பொடுகு 14. விலங்கு 15. ஒருவகை மரம் 16. கிளி 17.கொசு 18. மாடிவீடு 19. வெல்லம் 20.காடு, 21, சோறு 22.சமைப்பவன்,23, வெற்றிலைப்பாக்கு, 24 தண்டனை, 25பால்கறக்கும் மாட்டின் பின்காலில் கட்டும் கயிறு


1 கருத்து:

திண்டுக்கல் தனபாலன் சொன்னது…

சிலவற்றை இப்போது தான் தெரிந்து கொள்கிறேன்... நன்றி சார்...