நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

சனி, 9 ஜூலை, 2016

வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின்(பெட்னா) 30 வது விழா!
வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின் (பெட்னா) 30 வது விழா அமெரிக்காவின் மினசோட்டா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள மினியாபோலிசு மையத்தில் 2017 சூன் 30 முதல் சூலை 3 வரை (நான்கு நாள்) நடைபெறுகின்றது. தமிழர்களின் மொழி, இனம், பண்பாடு காக்கும் இத் தமிழ்க் குடும்ப விழாவிற்கு எங்களின் நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துகள்!

கருத்துகள் இல்லை: