நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

திங்கள், 14 செப்டம்பர், 2015

International association on Tholkappiyam formed - R. SIVARAMANFirst meeting to be held in Paris in September to chalk out strategies to spread the work on Tamil grammar

A group of Tamil scholars have formed an International Association for Tholkappiyam to promote world-wide research on the oldest work on the grammar of the Tamil language. They also plan to conduct first meeting on September 27 in Paris to chalk out further strategies to spread the glory of the work.

“We have proposed to start the international association for promoting world-wide research on Tholkappiyam, and for bringing together Tholkappiyam scholars, and lovers of literature and grammar in general. This association aims at spreading the message and content as well as the knowledge ofTholkappiyam among world scholars,” Mu.Elangovan, Secretary of the Association told The Hindu . The first work of grammar extant in Tamil is Tholkappiyam . Mazhavai Mahalingaiyar brought it in printed form in 1847 for the first time, taking it from palm-leaf manuscripts.

This work has 1,600 verses and is divided into three chapters-- Ezhuththathigaaram, Sollathigaaram, Porulathigaaram. Grammatical and linguistic materials contained in this work are of a very high standard, and linguists from all over the world admire it and adhere to it. Much research has been done and continues to be done, by scholars of Tamil Nadu and other parts of the world, based on the text.

This association will be having its headquarters in France. Branches of this association will be started in every country and they will function under the guidance of suitable scholars. “The main activity of this association will be to conduct conferences annually . Particulars about Tholkappiyam editions, its research scholars, essays , and translations will be collected and made available in the internet. All information about the text will be given in simplified form,” said Prof. Elangovan.

A committee of scholars will identify researchers, and scholars who have been helpful in spreading Tholkappiyam. With their recommendation, such of those scholars will be honoured with awards in the name of Seeni Naina Mohammed,  a Tholkappiyam scholar who lived in Malaysia.


courtesy: The Hindu, 14.09.2015

2 கருத்துகள்:

Dr B Jambulingam, Assistant Registrar (Retd), Tamil University சொன்னது…

இந்து நாளிதழில் செய்தியினைப் படித்தேன். முயற்சி பல்லாற்றானும் சிறக்க மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

கரந்தை ஜெயக்குமார் சொன்னது…

வாழ்த்துக்கள் ஐயா